اطلاعات تماس


  • آدرس : مشهد - بلوار خیام - بین خیام 33 و 35
  • 18 - 37670610 - 051


  • مدیر عامل : آقای جلالی
  • داخلی 211


  • معاون شرکت : آقای پوراعظمی
  • داخلی 210

Scroll